Facebook

GENERALFORSAMLING I SSF RENDSBORG BY - UNGE BESTYRELSESMEDLEMMER VALGT

Formand Margret Mannes og næstformand Bente Lange havde forud meddelt, at nu var tiden kommet til at overdrage kulturarbejdet til nye kræfter i Rendsborg-Bydelsdorf.

Sonja Sickelka, som hidtil var bisidder, stod klar til at overtage formandsposten og havde ligeledes en kandidat til posten som næstformand, Merle Keil.

Der var ikke andre kandidater og begge blev valgt enstemmig.

Sonja Sickelka er 37 år ansat i Rendsborg-Bydelsdorf Børnehave som pædagogmedhjælper. Merle Keil er 20 år og læser til pædagog.

I år var bisidderne også på valg og også her var der en udskiftning. Sandra Martens, Brigitte Adomeit og Kerstin Altemark havde valgt at stoppe, men der var bestemt ikke mangel på kandidater, og det tilgangen af unge nye bestyrelsesmedlemmer fortsatte.

Valgt blev de hidtidige bestyrelsesmedlemmer Tanja Schröder og Merle Jacobsen-Raetsch sammen med 6 nye bisiddere:

Christiane König, Franziska Krebs, Miriam Marx-Hansen, Christine Schmüser, Elmo Schreder og Tobias Hanisch.

Mødeleder Anne Mette Jensen roste og takkede Margret Mannes og Bente Lange for deres lange og ihærdige indsats i SSF arbejdet. "I har virkelig gjort en forskel her i distriktet - for SSF og for jeres medlemmer - tusind tak for det!" "Medlemstallet er mere end fordoblet siden i trådte til og siden Ejderhuset blev mindretallets