Facebook

AKTIVE KVINDER EGERNFØRDE HOLDER JULEBASAR

med gældende hygiejneregler og 2 G regel (Geimpft, Genesen - dokumentation og ID skal forevises ved indgangen)