Facebook

VI MØDES IGEN TIL SSF GENERALFORSAMLING

SSF Svansø, 11. marts

SSF Gettorp, 17. marts

SSF Klaustorp-Pris, 18. marts

SSF Hytten-Okslev, 22. marts

SSF Holtenå, 25. marts

SSF Rendsborg by, 20. april

SSF Egernførde, 21. april

SSF Hohn-Herred, 03. maj

Rendsborg-Egernførde amt - bekendtgøres senere

Med følgende dagsorden:

1. Velkomst / Begrüßung

2. Valg af mødeleder og protokolfører / Wahl

eines Versammlungsleiters und eines Protokollführers

3. Årsberetning / Jahresbericht

4. Regnskabsberetning / Kassenbericht

5. Revisorernes beretning / Revisionsbericht

6. Drøftelse og godkendelse af beretningerne, samt

decharge / Diskussion und Entlastung des Vorstandes

7. Valg af næstformand og kasserer /

Wahl eines 2. Vorsitzenden und eines Kassierers

8. Valg af 2 revisorer / Wahl von 2 Revisoren

9. Valg af delegerede til amtsgeneralforsamlingen og evt.

suppleanter / Wahl von Delegierten und evtl. Vertreter für

die Kreishauptversammlung

10. Valg af delegerede og evt. suppleanter til landsmødet /

Wahl von Delegierten und evtl. Vertreter für die Landesversammlung

11. Eventuelt / Verschiedenes

Ethvert medlem kan i henhold til vedtægterne foreslå punkter til dagsordenen. Dette gøres skriftligt over for formanden senest en uge før generalforsamlingen.

Jedes Mitglied kann Tagesordnungspunkte vorschlagen. Diese müssen schriftlich mindestens 1 Woche vor der Generalversammlung beim Vorsitzenden eingereicht werden.

Vel mødt!

Bestyrelsen / Der Vorstand