Facebook

ÅRSMØDER I RENDSBORG-EGERNFØRDE AMT:

FREDAG 10. JUNI

KL. 16.00 ASKFELT

KL. 17.30 RISBY

KL. 18.00 JERNVED

KL. 18.30 BYDELSDORF

LØRDAG, 11. JUNI

10.30 HOLTENÅ

14.30 BYDELSDORF

14.50 EGERNFØRDE

SØNDAG, 12. JUNI KL. 14.25

FRILUFTSMØDE I SLESVIG, A.P. MØLLER SKOLEN

LÆS MERE PÅ:

syfo.de/fileadmin/user_upload/aarsmoede_2022/Aarsmoedeprogram_pr._3.6.2022.pdf

VI SES DERUDE :)