Facebook

SSF og SdU (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger) præsenterer det store fælles Sydslesvig-projekt ”Løveløbet”, der finder sted 17. september 2023

 

Vær med fra start og tilmeld dig allerede nu.

 

Fra i dag er online-tilmelding startet. Gå ind på loeveloebet.de/rendsborg-egernforde/

og læs mere om ruterne, om løbet – og tilmeld dig.