Facebook

Onsdag den 7. december var der traditionen tro julekoncert i Pauluskirken i Slesvig. Korene fra Hiort Lorenzen Skolen, Gottorp Skolen og A.P.Møller Skolen, såsom Slesvig Folkekor og Slesvig Spejderorkester + A.P.Møller Skolens Luciapiger sørgede med deres optrin for en glimrende julestemning og bedste underholdning. 👍🎄😃