Facebook

Et glimt fra Sydslesvigsk Forening Gottorp amts generalforsamling 2018 på Slesvighus. Tak for et glimrende fremmøde, og et stort tillykke til amtets bestyrelse.