Facebook

Det Humanitære Udvalg, SSF Rendsborg Egernførde amt og SSF Gottorp amt bød atter på senior- fest i Slesvighus. 🇩🇰🇩🇰🇩🇰🇩🇰🕺