Facebook

KLAVERKONCERT MED VÆRKER AF JOHANN PETER EMILIUS HARTMANN, NIELS W. GADE, LUDWIG SCHYTTE, LEOPOLD ROSENFELD OG CARL NIELSEN. FINE TONER PÅ SLESVIGHUS VED PIANISTEN JOACHIM LISS- WALTHER UNDER EMNET “KLANGE FRA DET HØJE NORD”. ARRANGØR ER DANSK MENIGHED FOR SLESVIG OG OMEGN OG SSF GOTTORP AMT.