Facebook

…og endelig kunne vi mødes igen. Optakten til forårets ældre- fest for medlemmerne fra SSF Rendsborg - Egernførde amt, Humanitært Udvalg for Sydslesvig og SSF Gottorp amt.