Facebook

FERIEBØRN PÅ DANMARKSKORT

Jubilæet markeres på De Danske Årsmøder.

Har du selv været feriebarn?... så find dit feriehjem på et stort Danmarkskort på friluftspladsen i Flensborg, når De Danske Årsmøder fejres i Sydslesvig den 26. maj. For at markere 100 året med feriebørn, som sendes fra Sydslesvig rundt i Danmark, laver Skoleforeningens Rejsekontor et levende Feriebørns-landkort på tværs af alle Sydslesviggenerationer.

Og du skal selvfølgelig være med. Aktiviteten går ud på, at alle - på et stort Danmarkskort som er tegnet på græsplænen på årsmødepladsen i Flensborg - på samme tid skal placere sig på kortet lige der, hvor de har været feriebørn. Du får et Danmarksflag, og du skal stille dig på dit sted, når orkesteret spiller ShuBiDua´s »Danmark«. De unge fra Skoleforeningens SydslesvigCrew vil give dig den rette hjælp til, hvordan du skal stille dig. Når sangen slutter, har vi samlet fyldt hele Danmarkskortet med alle nuværende og tidligere feriebørn.

På friluftsmøderne i Tønning og Slesvig vil vi også markere 100-året. Her vil alle tidligere feriebørn blive bedt om at komme hen til Skoleforeningens stand og på et stort kort markere, hvor de har været feriebarn (ved at sætte et Dannebrog-klistermærke).

Vi glæder os til at markere 100 året med vores fælles ben på Danmarkskortet og med Dannebrog i vejret.