Facebook

SSF FLENSBORG AMT HOLDT DELEGERETMØDE OM LANDSMØDE OG ÅRSMØDE 2020

Desuden blev tanken luftet, om det ikke var på tide at formandsposten blev en lønnet stilling, så kredsen af mulige kandidater kunne blive større.