Facebook

FLENSBORG AMT STØTTER SYDSLESVIGS FESTIVAL FOR TRÅD OG GARN 7. NOVEMBER 2020. Tilmelding fra den 11. juni til Aktivitetshuset, se folder.