Facebook

SSFs Humanitært Udvalg:

„Marens vilje“

Foredrag ved Pernille Juhl, forfatter

 

Onsdag den 19. oktober 2022 kl. 14.30

på Flensborghus

 

Forfatter Pernille Juhl har skrevet romanen "Marens vilje" om en af Danmarks helt store kvindeskikkelser, født i 1882. Maren Sørensen var en bemærkelsesværdig kvinde. I mange år arbejdede hun i grænselandet, hvor hun er blevet kaldt en ’Mother Teresa’. Hun blev ordineret som den første kvindelige præst i 1940, har en vej opkaldt efter sig i hhv. Tyskland og Danmark og modtog ridderkorset i 1952. Desuden var hun bestyrer af Helsehjemmet ved Sdr. Vilstrup i 25 år.

Tilhørerne kan se frem til et medrivende og oplysende historisk foredrag, som primært handler om Maren Sørensens liv i henholdsvis Valsbøl (Ved Flensborg) og Sønder Vilstrup (ved Haderslev).

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål under og efter foredraget.

Entré inkl. Kaffe 5,00 €

Tilmelding til SSFs Kulturafdeling, tlf. 0461-14408 120

Mail: kultur@syfo.de

Senest fredag den 14. oktober 2022