Facebook

Vi nærmer os årsmødeweekenden!

Der er ledige pladser til årsmøderarrangementerne i Flensborg by. Det vil sige møderne lørdag den 29. maj, kl. 10.00 - på parkeringspladsen af Flensborghus, i Det Danske Hus kl. 14.30, samt til aftenarrangementet i Idrætshallen kl. 19.30.

Tilmelding foregår via bysekretariatet. Og husk: Ingen adgang uden aktuel Corona-test (maks. 24 timer gammel) eller afsluttet vaccinations- henholdsvis smitteforløb.

Selvom årsmøderne grundet den aktuelle situation ikke har det omfang som vant, glæder vi os rigtig meget se jer!

Velkommen til de danske årsmøder 2021 – sprog, sang, mening, mod – det danske mindretal i 100 år!

flby@syfo.de eller 0461 14408127