Facebook

NY NÆSTFORMAND I TØNNING

SSW formanden Helge Harder takkede Horst-Werner Knüppel for sin indsats i SSW og byrådet.