Facebook

AMTSGENERALFORSAMLING

Der er kommet to nye, unge ansigter ind i bestyrelsen. Andrea Holste blev valgt som bisidder og Anne Andresen som suppleant. På de andre poster var der genvalg.