Facebook

GENVALGT TIL SIT 30. ÅR SOM FORMAND

På generalforsamlingen i SSF Sank Peter Ording i aftes blev Angelika Hesselbarth genvalgt som formand og tager dermed fat på sit 30 år som formand for distriktet.

Hun blev i sin tid valgt på den første generalforsamling, hun deltog i.

Beretningen bar denne gang naturligvis præg af, at aktiviteterne i halvandet år stort set havde været indstillet.

Men det var dog ikke længere, end at formanden huskede, at distriktet ofte havde fremmøde fra omkring en tredjedel af medlemmerne. Det var også tilfældet på generalforsamlingen.

Angelika Hesselbarth røbede lidt om fremtidsplanerne.

Distriktet vil arrangere en udflugt til Kobbermølle, og vil genoptage højtlæsningsaftnerne.

Sidstnævnte går ud på, at man mødes i forsamlingshuset og på skift læser en artikel fra Flensborg Avis eller et uddrage af en roman og siden diskuterer indholdet. Det er god måde at holde sit danske sprog ved lige på, viser erfaringerne.