Facebook

SANKTHANSFEST I STRÅLENDE SOLSKIN

Mindretallet i Tønning samledes i går for at fejre midsommer på Uffe-Skolens sportsplads. Med grillpølser, bål og båltale, og en heks, der vist kunne ses helt til Frederiksstad.