Facebook

FÆLLES SAMARBEJDE MED TØNNING DISTRIKT

På generalforsamlingen i Garding fortalte formanden Kerstin Meinert om strukturforandringer. I det forgangne år havde distriktet ikke så mange arrangementer. Det er jo tit de samme, som sidder i x bestyrelser og skal trække store dele af læsset. Distrikterne Garding og Tønning vil gerne arbejde tættere sammen. Dette startede de allerede med sidste år: Et fælles årsmøde, fælles-møder med bestyrelserne m.m. Traditioner skal gerne til dels bibeholdes, men fornyelse skal der til.

Kerstin tog i mod genvalg af formandsposten. Bisidderne Uwe Gerdsen og Helge Schmidt blev genvalgt og Anne Andresen blev valgt ind som ny bisidder.