Facebook

Afstemningsmøde 🗳 - Historisk Samfund Sønderjylland, Borgerforeningen og Sydslesvigsk Forening 💙💛 inviterer -pga. coronapandemien med to års forsinkelse- til markering af 100-året for afstemingen i zone 2 med foredrag ved fhv. generalkonsul Henrik Becker-Christensen. 📽🗣

 

Store dele af min mors familie stemte dansk i 1920. Men: flertallet i 2. zone stemte tysk; i Flensborg 75 %. Skuffelsen var stor i den danske lejr. Da min tip-oldemor, der senere blev æresmedlem i SSFs og SSWs 15. distrikt, 14 år senere fyldte 6️⃣0️⃣ år skrev Flensborg Avis:

 

„Til liv og sjæl var hun dansk, og derfor fulgte hun med i alt, hvad der vedrørte vor folkesag, og om den talte hun varmt og indtrængende med sine børn, mens hendes mand som kaptajn pløjede havets bølger. Det var hende ufatteligt, at Sønderjyllands hovedstad skulle blive liggende udenfor Danmarks grænse i den stund, da der bød sig mulighed for at få alle danske hjem, og det var hende en hjertesorg. Nu er det hendes sommerglæde at sejle ud langs fjorden, når der er fest nord for grænsen og se Danebrog vaje fra de mange hjem; da banker der noget i hendes bryst, og da hændes det, at øjet dugges.“ 🇩🇰❤️