Facebook

- STEMNINGEN VAR DER

Men hun glædede sig over, at det trods masker og afstand lykkedes at få de forholdsvis få deltagere i den rette årsmødestemning.

Jeanette Huy glædede sig også over såvel fremmødet som stemningen ved sidste års Vestkystkultur-arrangement i Bredsted.

Hun kunne fortælle, at distriktet havde haft en mindre medlems-tilbagegang - primært på grund af dødsfald, men med sine over 460 medlemmer er det stadig det største i Husum Amt.

Regnskabet viste et underskud på godt 1000 euro - hvilket er lidt af et særsyn i disse coronatider. Det skyldtes dog dels en gammel regning fra årsmødet i 2019, dels udlæg for en beamer til foreningslokalet. Den havde man fået legatmidler til, men de kom først i år.

Næstformand Susanne Ehlers og kasserer Bianca Brodersen blev begge genvalgt.