Facebook

STOPPER EFTER TI ÅR

Burkhard Klimm gik af som kasserer på gårsdagens generalforsamlng i SSF Husum og omegn. Det havde han også forlods varskoet bestyrelsen om, at han ville.

Det sidste regnskab, han forelagde, var - både på indtægts- og udgiftssiden - præget af et ret beskedent aktivitetsniveau i 2021. Det udviste et overskud på 300 euro.

Det lykkedes ikke at få valgt en ny kasserer, så distriktet må ud i en ekstraordinær generalforsamling, når en kandidat er fundet.

Også formandsberetningen bar præg af, at det forgangne år mere eller mindre havde været lukket ned. Og blev i øvrigt sluttet af med, at Daniela Caspersen varslede sin afgang, når hun næste år er på valg.

Hun har dog holdt mere end ti år.

Daniela Caspersen blev formand i 2011.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Christine Groß. Hun erstatter Karsten Busch, som gik af uden for nummer, da hans job dårligt levner ham tid til arbejdet.