Facebook

AMT SYDVEST ET STORT SKRIDT NÆRMERE

Sydslesvigsk Forening på Ejdersted sagde i aften - for anden gang - ja til at gå sammen med SSF Husum Amt i Amt Sydvest.

Beslutningen var enstemmig, lige som den var i foråret, da de delegerede på den ordinære generalforsamling sagde ja.

På aftenens ekstraordinære generalforsamling redegjorde næstformand Kerstin Meinert for konsekvenserne af et ja.

- Husum Amt har sagt ja, så hvis vi bekræfter i aften, og landsmødet godkender de vedtægtsændringer, der skal til, er det en realitet første januar, sagde hun.

Det medfører så også, at Ejdersted Amts regnskab for i år skal godkendes på første ordinære generalforsamling i Amt Sydvest.

Der vil dog fortsat udkomme et eget julehefte for Ejdersted, fremgik det.

Der var ingen afklarende spørgsmål og ingen debat, så mødeleder Henry Bohm kunne ret hurtigt sætte afstemningen i gang.

Den var skriftlig, og de tre stemmetællere har næppe slidt mange lommeregnere op.

Alle afgivne stemmer var ja-stemmer.

Allerede i næste uge mødes de to amtsstyrelser for at nedsætte et fælles udvalg, der skal forberede næste års friluftsmøde, som skal holdes på Ejdersted.