Facebook

SPIL DANSK LYSTE OP I FREDERIKSSTAD

I strålende sol stod næsten 200 veloplagte børn fra de danske skoler i Bredsted, Husum, Tønning og Frederiksstad på torvet i Frederiksstad og sang danske sange.

Alle sangene var skrevet af Mie Brunberg, som også ledede koncerten.

Forinden var havde børnene øvet intenst – både på de enkelte skoler og en enkelt gang sammen.

Mens de holdt generalprøve gik andre og skulede nervøst op mod himlen, for det vekslede hele tiden mellem regn og tørvejr.

Vi havde løfte om at kunne bruge Sankt Christophus kirke, hvis det kneb, men ville helst gøre det udendørs.

Klokken 09:50 besluttede lydmanden sig for at vove pelsen, og så brød solen frem og skinnede som på en sommerdag.

Syv sange stred børnene og Mie sig igennem, og ved koncertens afslutning kom byens borgmester, Christiane Müller von Lübcke til mikrofonen og takkede dem for koncerten.