Facebook

TRE POSTER FORBLEV UBESATTE

 

Ingen ville være hverken formand, næstformand eller kasserer, da SSF i Frederiksstad i aften holdt generalforsamling.

Alle andre poster lykkedes det dog at få besat, heriblandt fire bisidderposter.

To af dem endog med helt nye folk, nemlig Michaela Heyduck og Ute Walter. Derudover blev Sandra Fischer og Trine Nommensen genvalgt.

Det bliver så de fires opgave - sammen med amtsstyrelse og amtskonsulent - at sætte aktiviteter i gang og at gå på jagt efter folk til de tre ledige tillidshverv.

Sådan konkluderede Amt Sydvests næstformand, Andrea Holste, der var mødeleder.

Forinden havde den afgående formand, Sonja Wulff, berettet om et aktivt 2022, hvor mange af de aktiviteter, der var blevet aflyst i coronaårene, omsider var blevet gennemført.