Facebook

- DET GØR OS GLADE AT LAVE FORENINGSARBEJDE

 

Det er glæden ved at udrette noget, der driver de mange frivillige til at gøre en indsats, sagde Hinnerk Petersen, SdU, da han dag holdt tale for de 180 årsmødegæster i Frederiksstad.

Men han nævnte også en anden grund til, at vi i mindretallet har en stor hær af frivillige ildsjæle, som flertalsbefolkningens forenigner må misunde os.

- Hos os er der plads til dansk pragmantisme, sagde Hinnerk Petersen.

I vore foreninger går man ikke i stå, når man ikke kan lave lige det, man skulle eller ville. Så laver man det, man kan.

Senere talte også kredsdagsmedlem Jörn Fischer, lige som den nyvalgte viceborgmester i Frederiksstad, Andreas Pruns, SSW overbragte en hilsen.

For underholdningen stod aspirantorkestret, Frederiksstadorkestret og klovnen Kenneth.