Facebook

HUN VIL IKKE LADE VÆRE

 

SSF Sydvests næstformand, der holdt årsmødetale i Bredsted syntes ikke helt, årets motto passer på hende, skønt hun bruger megen tid på frivilligt arbejde.

- For mig handler det om, at jeg ikke VIL lade være, sagde hun.

Hun vil ikke, fortsatte hun, lade være at møde alle de dejlige mennesker, som værdsættet hendes og hinandens frivillige arbejde.

Som eksempel nævnte hun familiesprogdagene i Tønning i vinter, hvor alle mulige villigt stillede op til de opgaver, hun bad dem påtage sig.

- Vi gør det for hinanden og for fælleskabet, sagde Andrea Holste.

Ud over hende talte Sydslesvigudvalgets formand Benny Engelbrecht, og der var underholdning ved klovnen Tapé og børn fra skole og børnehave.