Facebook

HELLERE LIDT FÆRRE END SUR PLIGT

I 2019 havde SSF Hatsted haft knap så mange aktiviteter som året inden, erkendte formanden, Jeanett Larsen, da hun 20. januar holdt beretning på distriktets generalforsamling.

- Men hellere lidt færre, som folk deltager i med glæde, end at de bliver til en sur pligt, sagde hun.

Jeanett Larsen glædede sig over de regelmæssige børnearrangementer, kirkekaffen og den store sankthansfest, som holdes sammen med spejderne og nabodistriktet i Husum.

Alle valg var genvalg.