Facebook

TOG TYVE ÅR AT TØMME KASSEN

- Det har taget mig tyve år at få kål på distriktets formue, men nu er det næsten lykkedes, sagde Frederik Pers, da han 10. marts aflagde kassererberetning på SSF Drage-Svavsteds generalforsamling.

Helt tom var den nu ikke. Distriktet har stadig hen ved 900 euro på bogen, men det var lykkedes at levere et underskud på driften på næsten 700 euro i 2019.

Og pengene var brugt, hvor de skulle. 2500 euro var der gået til aktiviteter i årets løb.

Det bar formandens beretning også præg af.

Nadine Baumann-Petersen kunne glæde sig over mange og velbesøgte arrangementer.

Fastelavnsfest for børn med 45 deltagere, lotto med 86 fremmødte for blot at nævne et par af dem.

Valgene var alle genvalg.