Facebook

STUDERENDE UNDERSØGER SPROG I GRÆNSELANDET. HJÆLP DEM!

 

www.survey-xact.dk/LinkCollector

Hej, vi læser internationalt erhvervsøkonomi på andet semester og arbejder på vores

semesterprojekt som udforsker sprogbrugen og den kulturelle identitet hos de danske og tyske

minoriteter i den dansk-tyske grænseregion. Vores projekt har til formål at få indsigt i den

sproglige og kulturelle dynamik inden for denne unikke geografiske og kulturelle kontekst.

Vores konkrete mål er at undersøge, hvilke faktorer der påvirker det danske og tyske

mindretals kulturelle identitet og sprogbrug i den dansk-tyske grænseregion, og hvordan

faktorer som kodeskift, forbrugsvaner, uddannelsesvalg og jobbeslutninger er forskellige

mellem det danske mindretal, det danske flertal, det tyske mindretal og det tyske flertal.

Vi håber at du deltager i vores undersøgelse.

Venlige hilsen

Lotta Kelm og Nora Jurkēviča