Historisk Samfund – Sydslesvigs amtskreds.

Historisk Samfund – Sydslesvigs amtskreds

Historisk Samfunds formål er at fremme interessen og forståelsen for Sønderjyllands historie. Over 2.000 personer med interesse for den sønderjyske historie er medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland og nyder godt af foreningens mange tilbud.

Foreningen arrangerer foredrag og udflugter til historiske steder i landsdelen. Desuden udgiver den skrifter som ”Sønderjysk Årbog”, ”Sønderjysk Månedsskrift” og andre rigt illustrerede publikationer om Sønderjyllands og Sydslesvigs historie.

Sydslesvigs amtskreds arrangerer tilbud med særligt fokus på publikum syd for grænsen.

Kirsten la CourGammelau 2, 24980 SchafflundT.: +49 4639 7824 02