Nyheder

Beskyttelse af nationale mindretal på dagsordenen i Bredsted.

Beskyttelse af nationale mindretal på dagsordenen i Bredsted

Tirsdag besøgte en delegation fra det rådgivende udvalg for Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal Sydslesvig. De følger op på, om Tyskland holder sig til konventionen.

Marie B. Hagsgård fra Sverige og Martin Collins fra Irland var tirsdag på besøg på Bredsted Danske Skole. Her mødte de repræsentanter fra det danske mindretal. Marie B. Hagsgård og Martin Collins er nemlig medlemmer af det rådgivende udvalg for Europarådets rammekonvention til beskyttelse af nationale mindretal. Hvert femte år besøger medlemmer af udvalget sammen med deres medarbejdere lande, der har skrevet under på rammekonventionen. Det har Tyskland, og besøgsgruppen ville tirsdag på den danske skole i Bredsted høre om, hvorvidt og hvordan de tyske myndigheder overholder forpligtelserne jævnfør rammekonventionen.
Ledelserne fra SSF, SSW og Skoleforeningen benyttede lejligheden til at berette om en meget positiv udvikling i forholdet mellem de tyske myndigheder og det danske mindretal. Samtidig pegede de dog også på nogle punkter, der fortsat kan forbedres samt punkter, hvor det danske mindretal fortsat ikke tilgodeses. Det gælder særligt på forbundsplan. Lovgiverne på overordnet plan er sjældent bevidst om, at der findes et hjemmehørende dansk mindretal i Tyskland. Gang på gang gælder nye tiltag på skoleområdet ikke for mindretallets skoler. Lige som mindretalssprog ikke tilgodeses ved forbundsmyndighederne.
Andre store emner ved mødet i Bredsted var læseplanerne i Tyskland og omtalen i medierne. Marie B. Hagsgård og Martin Collins ville vide, om flertalsbefolkningen i Slesvig-Holsten, men også i resten af Tyskland, er bevidste om, at der findes et dansk mindretal. Her kunne repræsentanterne fra Sydslesvig berette, at der på delstatsplan er potentiale til forbedring, men at der er sat samarbejdsprojekter i gang. På forbundsplan et billedet et andet, for her spiller det danske mindretal i grunden ingen rolle.
Marie B. Hagsgård, der er formand for udvalget og tidligere dommer, fastslog, at Tyskland i rammekonventionen har sagt ja til at orientere om de hjemmehørende mindretal i medier og undervisning, og konventionen gælder for hele Tyskland - ikke kun for enkelte delstater.

Præsentation af det danske arbejde

Foruden repræsentanterne fra de danske organisationer deltog Bredsted Danske Skoles skoleleder Nina Brunsgaard Specter-Sørensen samt to elever fra skolens 5. klasse ved mødet. De orienterede om hverdagen på skolen og om livet som medlemmer af det danske mindretal i Sydslesvig.
Efter besøget på den danske skole fortsatte delegationen til et møde med repræsentanter fra den frisiske folkegruppe. Informationerne fra hele turen tager de med hjem til udvalget. Ud fra det udarbejdes en rapport, som munder ud i anbefalinger til de lande, der har forpligtet sig til at overholde rammekonventionen.