Nyheder

Danevirke får nyt museum.

Danevirke får nyt museum

Danmarkshistoriens største fortidsminde får nye rammer, der er Danevirkes status som UNESCO-verdenskulturarv værdige. A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal stiller 60 mio. kr. til rådighed til opførelse af et moderne, prægnant museum på 2000 kvm. ved Danevirke i Sydslesvig. Augustinus Fonden bidrager med 13. mio. kr. til etablering af en ny museumspædagogisk tidssvarende udstilling af oldtidsmindet. Museet bygges af Sydslesvigsk Forening (SSF), der hidtil har drevet et mindre museum ved det legendariske danske grænseanlæg. Projektet indebærer et samarbejde mellem Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. De støtter driften af det nye museum med hver 1. mio. kr. pr. år. Sikring af driftstilskuddet var en forudsætning for fondenes donationer.

”Danevirke har stor betydning for Danmark og især grænselandet. Derfor støtter Fonden med glæde dette historiske sted ved sit bidrag til en ny museumsbygning, som kan rumme fæstningsværkets fascinerende fortælling og samtidigt i sig selv udtrykke områdets levende historiefortælling".

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, Formand for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

"Danevirke er en vigtig del af dansk kulturarv. I 2020, hvor vi fejrer 100-året for genforeningen, glæder jeg mig over, at vi kan være med til at sikre, at et større publikum kan få en endnu bedre oplevelse af det voldanlæg, der har været det danske riges sydgrænse. Det handler både om Danmarks historiske rolle i grænselandet, og at Danmark og Slesvig-Holsten er partnere i formidlingen af vores fælles historie.”

Citat Joy Mogensen, Kulturminister og kirkeminister.

”Danmark og Slesvig-Holsten går sammen for på lige fod at støtte et nyt museum, som dokumenterer vores omtumlede fælles historie og den positive udvikling i det dansk-tyske grænseland efter 1920. Det er en vidunderlig nyhed her i slutningen af det danske-tyske jubilæumsår 2020. Det nye museum vil øge tiltrækningskraften af hele verdensarven Hedeby-Danevirke.”

Karin Prien, Slesvig-Holstens kulturminister.

”Den planlagte nybygning af Danevirke Museum er et vigtigt bidrag til udviklingen af verdenskulturarverne Danevirke/Hedeby. Det nye museum vil føre til en kulturel berigelse af hele regionen. Derfor er jeg glad for at kunne støtte projektet.”

Johannes Callsen, Slesvig-Holstens mindretalsrådgiver.

"Det er en stor dag for SSF, for mindretallet, men også for flertalsbefolkningen nord og syd for grænsen. Danevirke er et enestående stykke af Danmarks historie. Det er UNESCO-udnævnelsen et udtryk for, og nu får Danevirke et nyt moderne museum, der er Danevirkes betydning værdig. Vores store tak gælder A. P. Møller Fonden og Augustinus Fonden samt Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten. Det fornemme samarbejde hen over grænsen er på samme måde et stærkt udtryk for Danevirkes enorme betydning."

Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF).

“Danevirke er et stærkt nationalt symbol. En gang stod det for splittelse, for krig og for afgrænsninger. I dag står Danevirke for fred og et helt unikt samarbejde. I Danmark men også her i regionen er man meget bevidst om, hvor stor betydning Danevirke har for historien. Det er betegnende, at de to stater er gået sammen for at sikre den daglige drift. Den gamle grænse skiller ikke længere ad. Den forbinder, og vi er særlig glad for, at det lykkedes at få alt på plads her i jubilæumsåret 2020. Det havde ikke været muligt uden den store hjælp fra fondene.”

Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær.

“Der følger store forpligtelser med at formidle et af Danmarkshistoriens største nationale symboler, som tilmed er UNESCO-verdensarv. Så jeg er meget glad for, at vi får mulighed for at oprette et nyt museum, der kan fortælle om Danevirkes spændende arkæologi, historie og betydning på en frisk og tidssvarende måde. Det nye Danevirke museum vil sætte helt nye standarder for det dansk-tyske museumssamarbejde.”

Lars Erik Bethge, Danevirke Museums leder.

Baggrund

Det nye Danevirke Museum kommer til at ligge direkte ved siden af det historiske voldanlæg. Det kommer til at erstatte det nuværende museum, der rives ned. Mens det nye museum bygges, etableres en overgangsløsning i form af et informationscenter, så vi også i byggefasen kan tage imod gæster.

A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden støtter projektet med henholdsvis 60 mio. kr. og 13 mio. kr..

Fondene har allerede før støttet Danevirke Museum. Blandt andet har de støttet udgravninger samt det videnskabelige arbejde.

SSF står for driften af Danevirke Museum. Omkostninger i forbindelse med driften dækkes af SSF, men Folketinget og delstatsregeringen i Slesvig-Holsten giver hver et tilskud på cirka 1 mio. kr. om året. Det svarer til omkring 18 % af de samlede driftsomkostninger.

Siden 1990 driver SSF museet i den Arkæologiske Park Danevirke. Foruden udstillinger om det historiske voldanlæg, der sammen med Vikingemuseum Hedeby siden 2018 er udnævnt som UNSECO-Verdensarv, er der i museet en udstilling om det danske mindretal fra 1864 til i dag. Det nye Danevirke Museum kommer ligeledes til at omfatte en udstilling om det dansk-tyske samliv.

Sydslesvigsk Forening (SSF) er det danske mindretals kulturelle hovedorganisation. Foruden Danevirke Museum står SSF for driften af omkring 40 danske sale, mødelokaler og forsamlingshuse. Her arrangeres talrige arrangementer med en spændvidde, der rækker fra familiesprogkurser og udflugter til kulturtilbud som klassiske koncerter, opera, teater for voksne og børn, popkoncerter, jazz, biograffilm, kunstudstillinger og foredrag. 

 

Yderligere informationer:

Jens A. Christiansen, SSF-generalsekretær

M.: +49 171 4755 280 jac@syfo.de