Nyheder

Danmarks-Samfundet Sydslesvig er nu tilknyttet SSF.

Danmarks-Samfundet Sydslesvig er nu tilknyttet SSF

Danmarks-Samfundets lokalafdeling i Sydslesvig er nu tilknyttet SSF. Det besluttede medlemmerne af SSFs hovedstyrelse, da de holdt møde på Flensborghus tirsdag aften.

SELVSTÆNDIG FORENING

Danmarks-Samfundet Sydslesvig er fortsat en selvstændig forening. Det vil sige, at foreningen selv står for regnskab, aktiviteter, bestyrelsesarbejde og de mange andre ting, der er forbundet med foreningslivet. Tilknytningen betyder, at SSF yder servicehjælp.

20 foreninger er tilknyttet SSF. Blandt dem er Borgerforeningen, Den slesvigske Kvindeforening, Flensborg danske Journalistforening, Sprogforeningen i Sydslesvig, Sydslesvigs danske Kunstforening. En liste over alle foreninger er på SSFs hjemmeside.

VELFUNGERENDE

Med Danmarks-Samfundet Sydslesvig tilknyttes en meget velfungerende forening med 126 medlemmer i Sydslesvig. Foreningen passer godt til SSF, for dens formål er at pleje dansk kulturtradition, herunder formidling af viden, kendskab og sædvane omkring Dannebrog og dennes brug som nationalt symbol for dansk kultur, fællesskab og identitet. Det realiseres blandt andet ved at tildele faner og flag til foreninger og institutioner.

DEL AF ET FÆLLESSKAB

En af motivationerne for at søge om optagelse, kom formand Annette Neumann ind på:

- Som tilsluttet forening får vi mulighed for at udvide vores netværk ved at gå i dialog med andre tilsluttede foreninger. Vi kan udveksle erfaringer, vi kan bedre deltage i fælles projekter og arrangementer. Vi kan stå sammen med andre for at bidrage til at bevare, udvikle og fremme det danske mindretals tilstedeværelse og kultur i Sydslesvig.