Nyheder

Den dansk-tyske mindretalsmodel nomineret til UNESCOs liste over immateriel kulturarv.
Den dansk-tyske mindretalsmodel nomineret til UNESCOs liste over immateriel kulturarv.

Den dansk-tyske mindretalsmodel nomineret til UNESCOs liste over immateriel kulturarv

Joy Mogensen har sammen med Michelle Müntefering, tysk viceminister for international kulturpolitik, underskrevet ansøgningen om at nominerer det fredelige samliv i det dansk-tyske grænseland til UNESCOs register over god sikringspraksis.

I dag har UNESCO modtaget ansøgningen om at optage den dansk-tyske mindretalsmodel på registeret for eksempler på god sikringspraksis. 
Den dansk-tyske mindretalsmodel anses som et forbillede for fredeligt samliv. Derfor er Danmark og Tyskland gået sammen om at få modellen optaget i UNESCOs register.  

Mindretallene er velintegreret i hinandens respektive samfund og de bidrager væsentligt til regionens mangfoldighed. Flertalsbefolkningerne på begge sider af grænsen opfatter mindretallene som en tydelig kulturel berigelse for hele regionen.
Kulturminister Joy Mogensen fremhæver: ”Det dansk-tyske grænseland er et helt unikt eksempel på, hvordan to landes befolkninger har kunnet leve i fredelig sameksistens på trods af skiftende grænsedragninger. Jeg er glad for sammen med den tyske viceminister for international kulturpolitik at kunne indstille ’Den dansk-tyske minoritetsmodel – en ramme for fredelig sameksistens i en kulturel mangfoldig region’ til optagelse i UNESCOs register over gode sikringspraksisser.
Det har dog kun været muligt takket være en stor indsats fra mindretallene i grænseregionen, som har lagt mange kræfter i samarbejdet, og jeg er glad for, at Danmark og Tyskland er blevet enige om at stå bag ansøgningen til UNESCO.”
 

Gitte Hougaard-Werner, formand for Sydslesvigsk Forening (SSF), siger: ”Ansøgningen er et stort skridt for hele regionen - og for Danmark og Tyskland. Efter triste perioder med krig og konflikter i grænselandet lykkedes det os at overvinde en kløft, der for ikke mange år siden virkede umulig at overvinde. Vi er nået derhen, hvor vi kan vise andre grænseregioner, at det kan lade sig gøre at gå fra fjendskab til venskab uden at give afkald på kulturel og sproglig autonomi.“
 
Baggrund
Immateriel kulturarv omfatter levende traditioner fra områderne dans, teater, musik, mundtlige overleveringer, naturkundskaber og håndværksteknikker. Afgørende er, at den er båret af menneskelige erkendelser og færdigheder. Kulturarv er udtryk for kreativitet og opfindsomhed, og de formidler identitet og kontinuitet. Kulturarv gives videre fra generation til generation og udformes konstant på ny.

Siden 2003 støtter UNESCO beskyttelse, dokumentation og bevaring af sådanne kulturarv. UNESCO har tre lister for immateriel kulturarv. De indebærer blandt andet skikke, scenekunst, håndværksteknikker og naturkundskaber fra hele verden - deriblandt konceptet og praksis for tyske andelsselskaber, cubansk rumba, traditionel kinesisk medicin og italiensk violinbyggerkunst.
Kriterierne for optagelse er blandt andet en påviselig levende tradition og et identitetsgivende aspekt samt udviklingen af tiltag for vedligeholdelse, en bred støtte i det bærende samfund og forinden en optagelse i et nationalt register for immateriel kulturarv. 
Med optagelsen forpligter staterne sig til at fremme den immaterielle kulturarv.
 
Den mellemstatslige UNESCO-komité for beskyttelse immaterielle kulturarv afgør i slutningen af 2021, om den dansk-tyske ansøgning fører til optagelse.

 
Flere informationer om immateriel kulturarv hos tysk UNESCO:
https://www.unesco.de/kultur/immaterielles-kulturerbe.html
 
 

Pressekontakter
Tysk UNESCO-kommission
Presseansvarlig
Stephanie Laumen
Telefon: +49 228 604 97 144
E-mail: laumen(at)unesco.de
 
Sydslesvigsk Forening 
Kommunikationschef
Rasmus Meyer
Telefon: +49 461 144 08 122
E-mail: ram(at)syfo.de 
 
Bund Deutscher Nordschleswiger
Kommunikationschef
Harro Hallmann
Telefon: +45 73 62 91 06
E-mail: hallmann(at)bdn.dk 
 
Slesvig-Holstens ministerium for Uddannelse, Videnskab og Kultur
Stedfortrædende presseansvarlig
Beate Hinse
Telefon: +49 431 988 57 07
E-mail: Beate.Hinse(at)bimi.landsh.de