Nyheder

ECMI efterlyser hjælp til forskningsprojekt.

ECMI efterlyser hjælp til forskningsprojekt

The European Centre for Minority Issues (ECMI) i Flensborg samarbejder i øjeblikket med valgforskere fra University of Utah (USA) og Gyeongsang National University (Sydkorea) om stemmeadfærden hos mindretalspartiernes vælgere.
Derfor har medarbejdere fra ECMI henvendt sig til Ugeavisens redaktion, og bedt om, at en opfordring til deltagelse offentliggøres.
Formålet med undersøgelsen er at udforske præferencerne hos vælgerne i Tyskland.
Derfor bliver undersøgelsens deltagere spurgt om tanker og holdninger til politiske partier, hvorved de får mulighed for at bidrage til den generelle forståelse af demokratiske deltagelsesprocesser.
Folkene bag undersøgelsen håber, at deltagelsen i undersøgelsen giver dem en bedre forståelse af de små partier i Tyskland.
Det tager ca. 5 minutter at gennemføre undersøgelsen.
Her er linket til undersøgelsen:

https://gnu.qualtrics.com/jfe/form/SV_4OYEK0M12PwdrQa