Nyheder

Fokus på mindretalsrettigheder i Europa.

Fokus på mindretalsrettigheder i Europa

FUENs “Europæisk Dialogforum” aflagde ligeledes deres beretning under kongressen i Pécs. Forummets talsmand, Jens A. Christiansen, fortalte blandt andet, at der, udover at fokusere på medlemmerne af Europaparlamentet også skal fokuseres på at skabe netværk til Europarådet. Han oplyste i den forbindelse, at forummet gennemfører møder i Europarådet ved rådets parlamentariske forsamling i januar, henholdsvis februar.
Desuden fortalte han, at Europæisk Dialogforum holdt et møde i Paris, hvor de besøgte UNESCO. På dagsordenen stod UNESCOs arbejde med indigene (oprindelige) sprog samt status på, om mindretalsmodellen i grænselandet alligevel kan optages på UNESCOs liste over immaterielle verdenskulturarv. Under mødet i Paris blev der også ført samtaler med franske parlamentariker med mindretalsbaggrund. Frankrig kritiseres især for håndteringen af mindretallene i Korsika og Bretagne. Derfor var der under samtalerne fokus på, hvordan man kan sikre mindretallenes politiske participation i Frankrig.
Jens A. Christiansen sluttede af med at sige, at det gennemgående emne i det mindretalspoltiske arbejde på europæisk plan de kommende år, utvivlsomt kommer til at handle om at forberede henholdsvis sikre et positivt mindretalpolitisk perspektiv i Ukraine og Vest-Balkan.