Forløb om frivillighed startede med uddannelsesdag for konsulenter.

Forløb om frivillighed startede med uddannelsesdag for konsulenter

„Frivillig, fordi jeg ikke kan lade være“. Sådan lød mottoet til Årsmøderne 2023, og det ramte på mange måder plet, for navnligt det danske fællesskab i Sydslesvig bygger på den frivillige indsats. Derfor besluttede SSF efter årsmøderne at sætte yderligere fokus på frivilligheden. Til det er der indgået et samarbejde med DGI-foreningskonsulent Janne Bonde. Hun holdt et spændende oplæg årsmødelørdag, og ikke mindst derfor tog SSF kontakt til hende. 
Samtalerne med Janne er mundet ud i et forløb hen over foråret 2024. Det har til formål at skabe mere viden om frivillighed samt strategier for at kunne imødekomme behov og forandringer i forbindelse med det frivillige engagement. I løbet af samarbejdet kommer Janne ud til distrikterne og foreningerne, hvor hun bidrager til at inspirere på området. 
Samtidig skal konsulenterne indenfor mindretallet klædes på til at arbejde med de frivillige. Derfor indeholder forløbet også en uddannelsesdag for konsulenter.
Den blev holdt torsdag den 8. februar på Flensborghus. Foruden SSFs konsulenter, deltog også medarbejdere fra SdU og SSW. 
Nyeste viden
Janne Bonde blev ledsaget af Amalie Rhode, der er fokuskonsulent i DGI. De to startede uddannelsesdagen med at give et indblik i den nyeste viden om frivillighed. Et nyttigt værktøj, for den faktuelle del kan både bruges til at gøre op med myter - som for eksempel, at folk ikke længere vil yde en frivillig indsats - og til at blive bedre til at forstå, hvad der får folk til at engagere sig friviligt. 
Næste punkt på dagsordenen var et oplæg om, hvordan DGI arbejder med frivillighed. Her var der blandt andet fokus på teorien om „de 17 livsfaser“. Den giver nemlig bedre forståelse for, at behov og overskud til frivilligt engagement forandrer sig med de forskellige livsfaser.
Inspiration og workshops
I løbet af uddannelsesdagen blev der også budt på to workshops om frivillighed. De stod under overskriften „5 trin til flere frivillige“ og „frivillighedsstrategi“. Her pegede oplægsholderne blandt andre på, at mange foreninger er gode til at nedsætte udvalg til alle mulige ting. Det er for eksempel økonomiudvalg, hyggeudvalg, materialeudvalg, osv.. Men de færreste klubber og foreninger har et frivillighedsudvalg. Det skyldes, fordi de ikke har nogen konkret strategi til, hvordan de skal omgås de frivillige.
Næste skridt
Uddannelsesdagen på Flensborghus havde til formål at klæde konsulenterne på. Næste skridt i forløbet bliver, at der holdes inspirationsarrangementer med fokus på det frivillige arbejde i Sydslesvig. De vil være målrettet amterne, distrikterne og de danske foreninger. 
Datoerne til det bliver snart meldt ud.