Senior

”Fynboerne” – De fynske malere.

”Fynboerne” – De fynske malere

Der er en ændring i Humanitært Udvalgs program idet Udvalget har inviteret Grethe Bay, fhv. lektor i kunsthistorie og nordisk sprog og litteratur, til at fortælle om de fynske malere onsdag, den 15. maj kl. 14:30 på Flensborghus i stedet for Jens Kristian Lings, der af helbredsmæssige grunde må aflyse sit foredrag om ”Dramamanden Kaj Munk”. 
Fynboerne er betegnelsen for den gruppe fynske malere, der i perioden 1880-1920 boede og arbejdede på Fyn. De er malere, hvis foretrukne motiver er årets gang i naturen, dyrene på marken, fuglene på vandet og menneskene i hjemmet og på arbejdet. Malerne er levende optaget af at skildre dagligdagens gøremål og omgivelser. De gør det i et realistisk formsprog, hvor man mærker en stor glæde ved at arbejde med farven, lyset og det atmosfæriske. De udgør også en væsentlig del af det oprør inden for kunstens verden, som fandt sted i disse år, og som bl.a. resulterede i dannelsen af Danmarks første kunstnersammenslutning, Den Frie Udstilling. Billedet viser et maleri af Peter Hansen der hedder Legende børn. Enghave Plads. 1907-8
Entré inkl. kaffe er 5 euro.
Tilmelding til Tine Andresen på mail: tine@syfo.de eller på telefon 0461-14408 150
Seneste tilmelding: Onsdag 8. maj.