Nyheder

Generalforsamling i Flensborg Yacht Club.

Generalforsamling i Flensborg Yacht Club

Den årlige generalforsamling for Flensborg Yacht Club (FYC), som er den eneste danske sejlklub uden for Danmark, blev afholdt den 10. november i Idrætshallen. Medlemmerne var mødt talrigt op og formand Kay von Eitzen fortalte sammen med bestyrelsen om årets gang i Fahrensodde og på Flensborg Fjord. 2023 bød på nogle faste arrangementer, som standerhejsning, pinsetur, sankthansaften, sommerfest og standerstrygning. Den såkaldte ”oppe-slippe-takke-fest” var lige blevet afviklet ugen før generalforsamlingen. På kapsejladsbanerne var man i 2023 aktiv med succes. Den mest glædelige nyhed var dog, at FYC nu takket være nogle generøse gaver fra fonde og legater, råder over en J-70-træningsbåd. Med denne trænes der for den danske sejlsportsliga, som SdU-klubben flittigt deltager i.
Generalforsamlingen stod dog også under indtrykket af stormfloden i oktober, som havde forvoldt en del skader i havnen og på medlemmers lystbåde. Sammenlignet med andre, var FYC dog sluppet godt fra det. Der var en hel del medlemmer ude på broerne under stormen for at sikre både og grej. Modigt var man i gang til midt om natten og igen fra den tidlige morgenstund af. Ligeledes var den efterfølgende oprydning og sikring af løst og fast et sandt stykke solidarisk foreningsarbejde. Formanden roste og takkede medlemmerne for deres kæmpe indsats ved denne begivenhed.
Efter at regnskab og budget var gennemgået, fik bestyrelsen decharge af medlemmerne. 
Valgene til bestyrelsen blev rutineret gennemført af mødeleder Christian Jürgensen. Her var det formand Kay von Eitzen, der sammen med kasserer Angelika Hackbarth og slipmester Clemens Gallus blev genvalgt. Kay havde så dermed lige rundet 10-året for sit virke som formand i FYC. Juniorafdelingen havde allerede holdt deres egen generalforsamling, hvor juniorleder Eva Holt var blevet genvalgt. I klubbens udvalg var der ligeledes stor kontinuet, med ganske få nye ansigter. Dermed sørger en rutineret og dygtig besætning for driften i havn og på land.
Som hædersbevis for mangeårigt medlemskab blev der uddelt en sølvnål til Petra Blazejewicz for 25 år i FYC. For 40-års medlemskab var der desværre ikke alle til stede. Det blev kun formand Kay von Eitzen, der af næstformand Carsten Krohn fik sat klubbens guldnål på jakken.