Gitte Hougaard-Werner står i spidsen for SSF.

Gitte Hougaard-Werner står i spidsen for SSF

Ny formand for Sydslesvigsk Forening er 48-årige Gitte Hougaard-Werner fra Egernførde. Hun afløser Jon Hardon Hansen, der har været formand for det danske mindretals kulturelle hovedorganisation siden 2013. Ved valget på SSFs landsmøde i dag (lørdag 9. november) i Husum fik Gitte Hougaard-Werner 94 af de delegeredes stemmer, mens 74 stemte på Jon Hardon Hansen.

Gitte Hougaard-Werner er lærer og til daglig leder af Vestermølle Danske Skole i det sydlige Sydslesvig. Hun har været næstformand for SSF siden 2013 og har repræsenteret SSF i Det Sydslesvigske Samråd. Desuden er hun medlem af tilsynsrådet for Flensborg Avis og varetager tillidshverv i flere danske mindretalsforeninger. Gitte Hougaard-Werner er gift og har en voksen søn på 22.

Efter valget af Gitte Hougaard-Werner til ny SSF-formand er Kirsten Weiss er blevet valgt til ny 1. næstformand. Steen Schröder blev bekræftet som 2. næstformand. Ny 2. bisidder er Jørn Fischer fra Frederiksstad. Han afløser Annette Neumann, der har valgt at stoppe i SSFs øverste ledelse. Femte medlem af forretningsudvalget er 1. bisidder Kirsten Futtrup, der ikke stod til valg i år. Suppleanterne er atter Lars Nielsen og Henry Bohm.

Forretningsudvalget står sammen med generalsekretæren for SSFs daglige ledelse. Desuden repræsenterer det foreningen i Danmark og Tyskland samt indenfor mindretallet.