Nyheder

Hele mindretallet går til valg.

Hele mindretallet går til valg

- Der er kun ét parti, der varetager det danske mindretals interesser på det partipolitiske område - det er SSW.

Sådan lyder det fra SSF-formand Gitte Hougaard-Werner efter SSFs Forretningsudvalg mandag aften holdt møde med SSWs Landsstyrelse.

På dagsordenen stod blandt andet det kommende landdagsvalg den 8. maj 2022. Forinden havde SSWs landssekretær Martin Lorenzen i Det Sydslesvigske Samråd opfordret de danske organisationer i Sydslesvig til at støtte partiet ved valget.

- Det gør vi selvfølgelig, og mødet i dag handlede ikke om, hvorvidt vi støtter. Det handlede om, hvad vi kan tilbyde for at bidrage til, at vores parti får et godt valg, fastslog Gitte Hougaard-Werner, hvorefter der blev drøftet konkrete tiltag.

- Vores flagstænger står selvsagt til rådighed, og vores forsamlingshuse må gerne bruges i valgkampen. Vi fortæller også gerne vores medlemmer, at vi i SSF har den klare holdning, at det danske mindretal bakker op om det danske mindretals parti.

Formanden mindede i den forbindelse om, hvor meget det danske mindretal nyder godt af det politiske arbejde. Både af det overordnede mindretalspolitiske, som SSW varetager i et godt og tæt samarbejde med SSF, men også af det partipolitiske, som SSW varetager på kommunalt plan, i Landdagen og i Forbundsdagen.

- Det politiske arbejde sikrer vores gode rammebetingelser. Det er svært at forestille sig, hvordan mindretallet så ud, hvis der ikke var nogen, der kæmpede for ligestillingen, tilskud til vores institutioner og vores rettigheder som mindretal. Og netop med henblik på FUEN-konferencen bliver det tydeligt, at vi som mindretal kan være glade for at have et parti. Det drømmer mange andre mindretal om, og selvfølgelig støtter vi SSW, lød det fra et enigt Forretningsudvalg.