Hovedstyrelsesmøde i Husum.

Hovedstyrelsesmøde i Husum

Hermed indkaldes til SSF´s hovedstyrelsesmøde den 13. september kl. 18.30 på Husumhus, Neustadt 81, 25813 Husum. På dagsordenen står følgende punkter:

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8.

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed § 4 stk. 4.

3. Valg af dirigent.

4. Godkendelse af protokollen fra den 28. juni 2022.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.

6. Formandens beretning.

7. Årsmødeudvalgets beretning v/ Tim Frogier • Drøftelse og godkendelse af beretningen

8. Teater- og koncertudvalgets beretning v/ Uwe Prühs • Drøftelse og godkendelse af beretningen

9. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen • Drøftelse og godkendelse af beretningen

10. SSF´s informations- og kontaktarbejde på Christiansborg. • Til orientering og drøftelse.

11. Landsmøde 2022 • Endeligt udkast til vedtægtsændringer efter høringsfasen. Udkast vil foreligge til mødet. • Evaluering af inhabilitetsregler. Bilag vedlagt.

12. Hovedstyrelsesmøder 2023: Mødedatoer. Bilag vedlagt.

13. Eventuelt.

14. Lukket møde.

• Godkendelse af protokollen (lukket møde) fra den 28. juni 2022.