Nyheder

JUBILÆUMSBOG BLEV PRÆSENTERET.

JUBILÆUMSBOG BLEV PRÆSENTERET

Fredag aften blev SSFs jubilæumsbog præsenteret på Flensborghus. På grund af Corona-restriktionerne blev bogen i første omgang præsenteret for et begrænset publikum, men den vil snart finde vejen ud til offentligheden og til medlemmerne.

Bogen, der udgives i anledningen af SSFs 100 års fødselsdag, tager nemlig det folkelige arbejde, det vil sige mindretallets medlemmer, som udgangspunkt. Forfatterne Merete Bo Thomsen og Mogens Rostgaard Nissen fra Dansk Centralbiblioteks forskningsafdeling har forsket i SSFs historie blandt andet ved at se på utallige hovedstyrelsesprotokoller, amts- og distriktsprotokoller.

“Den Slesvigske Forenings historie er tæt sammenvævet med dens medlemmers, derfor har vi valgt at fokusere på forskellige temaer, der dels berørte medlemmerne rundt om i de mange lokale distrikter, dels karakteriserer den udvikling, som det danske mindretal mere overordnet har gennemløbet i de forgangne hundrede år”, skriver forfatterne i bogens indledning.

SSF har i forbindelse med forskningsarbejdet givet forfatterne fuld adgang til alle protokollerne. Derved er der blevet tegnet et omfattende billede af, hvad der i løbet af 100 år har bevæget det danske mindretal i Sydslesvig.

Det store og omfattende forskningsarbejde takkede SSF-formand, Gitte Hougaard-Werner, for ved præsentationen fredag aften. Men der var også tid til en særlig tak Pædagogisk Salgscentral ved Ib Ansgar Jensen, Helge Mortensen, Flemming Ingemann Hansen, Leif Geertsen, Henry Vejlgaard og Jeppe Matras. De har støttet projektet, og uden deres hjælp havde udgivelsen ikke været mulig.

Samtidig gør deres fornemme støtte og egne SSF-midler, at bogen er fuldt finansieret. Bogen skal dog ikke bare foræres væk.

Den vil kunne erhverves for et frit pengebeløb, der skal bruges til et socialt formål.

Det vil sige, at man selv bestemmer, hvor meget man vil betale for bogen. Indtægterne bruges til at indrette en hjælpepulje til familier, der ikke har råd til lejrskoleophold. På den måde ønsker SSF, at udgivelsen af jubilæumsbogen gavner medlemmerne i mindretallet.

I første omgang kan bogen erhverves på Dansk Generalsekretariat i Flensborg. I løbet af de kommende uger leveres bogen også til amtssekretariaterne, hvor de så ligeledes kan erhverves.

(Foto: Tim Riediger)