Nyheder

Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.
Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig.

Med og uden bål: Sankthans i Sydslesvig

I weekenden blev der igen holdt sankthans - også i Sydslesvig. Men modsat i Danmark, var der ikke afbrændingsforbud syd for grænsen. Tørken og den der- med forbundne brandfare, havde dog ikke lagt mærke til landegrænsen. Derfor var det også syd for grænsen uvist, hvorvidt sankthansfesten kunne finde sted, som sædvanlig.

Forskellige løsninger

Inden sankthans havde flere distrikter meldt ud, at de hol- der den traditionelle fest, der i mange distrikter er en vigtig be- givenhed. Nogle få af dem be- sluttede på grund af brandfaren at aflyse festen. Flere steder klarede man sig uden bål og andre steder, hvor det var forsvarligt, holdt man fast i bålet.
Det var for eksempel ved Flensborg Roklub, hvor SSFs distrikt nord var gået sammen med Sortevejs Børne- og Ungdomshus om at holde arrangementet. Klubhuset ved stranden i Ostseebad i Flensborg dannede rammen for hygge med grillpølser, boller, drikkevarer, fællessang, en koncert, en ungdomstale og bål på et afspærret område ved strandens vandkant.
I Hatsted havde SSF Hatstedt, SSF Husum og spejderne inviteret til fest, men her undlod man at tænde for bål. De gjorde en dyd ud af situationen og lavede insekthoteller af det træ, der normalt bruges til bålet.
På Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad håbede man for første gang i mands minde på regnvejr til sankthans. Forgæves. Derfor holdt SSF, skolen og de andre danske foreninger og organisationer sankthansfest uden bål. Der var forinden en del bekymringer for, om folk ville komme trods manglen på bål, det viste sig at være uberet- tiget. Festen blev en af de bedst besøgte sankthansfester på stedet. Omkring 200 deltagere var med, og de nød godt af alt det, arrangørerne havde sablet på benene. Der var nemlig grillmad, drikkevarer, salatbuffet, fodbold, snobrød (over grillkul i et bålfad i et sikret område), en båltale samt underholdning ved Anders Munch, som er et fremragende Kim Larsen kopiband.

Hjælp fra brandvæsen

I Mysunde er sankthansfesten også blevet til lidt af en folkefest. SSF Slesvig og Slesvig Roklub stod sammen for arrangementet, der var noget af et tilløbsstykke.
Også her blev der inden drøftet, om det var forsvarligt at tænde for bålet. Men her hjalp brand- væsnet til, så bålet kunne tændes på forsvarlig vis. Det problem var altså løst forholdsvis hurtigt. En langt større diskussion opstod om, hvorvidt bålet skulle have en heks. På den ene side blev der argumenteret, at hekseafbrænding er upassende i forhold til den historiske kontekst. På den anden side er der for manges vedkomne tale om en uskyldig tradition, der snarere skal fejre lyset og holde det onde væk. Resultatet i Mysunde blev, at bålet fik en vældig kønsneutral heks, som fløj til Bloksbjerg i Harzen sammen med alle de andre hekse. Derimod var der slet ingen diskussion om, at man selvfølgelig skulle synge midsommervisen ”Vi elsker vort land”. Samtidig gik piger i alle aldre rundt med blomsterkranse i håret, som var de trådt direkte ud af et romantisk maleri. På den måde blev sankthansfesten i Mysunde meget traditionel. Og så alligevel ikke. Båltalen blev nemlig holdt af fire elever fra A. P. Møller Skolen. De ”slammede” talen. Det vil sige, de fremførte den som poetry slams, hvilket vakte stor jubel hos de omkring 120 gæster, og der går rygter om, at de fire vist allerede er blevet bestilt igen til et andet arrangement.

Optakt til sommerferien

Flensborg Yacht Club var ligesom mange andre, ramt af det tørre sommervejr. Her havde klubben stablet træet op, så der var lagt op til det store bål. Det blev dog ikke tændt, hvilket ikke gjorde noget ved den gode stemning. Klubbens festudvalg havde sat gang i grillen, som var placeret på et ufarligt sted, og med en fin deltagelse og masser af hygge blev det til en herlig sommeraften i lystbådehavnen. Lige den helt rigtige optakt til sommerferien. For sejlerfolket er det vedvarende sommervejr på mange måder grund til glæde. Mange af dem drager i sommerferien i flere uger ud på sommertogt med familien. Og hvad kunne være bedre end en tur i det sydfynske øhav ved strålende solskin?