Nyheder

Mindretallet tog afsked med Christian Juhl.
Christian Juhl deltog også ved SSFs landsmøder. I 2022 havde han en kommentar til strukturdebatten. (Foto: Tim Riediger, SSF)
Mindretallet tog afsked med Christian Juhl.
Mindretallet tog afsked med Christian Juhl.
Mindretallet tog afsked med Christian Juhl.
Mindretallet tog afsked med Christian Juhl.

Mindretallet tog afsked med Christian Juhl

I weekenden blev der i Snapstinget på Christiansborg taget afsked med Christian Juhl, der ikke stillede op til Folketinget ved det seneste valg i november. Christian Juhl har haft sin gang på Borgen i 11 år, og han har blandt andet været medlem og formand for Sydslesvigudvalget, bindeleddet mellem Sydslesvig og Folketinget. Ikke mindst derfor deltog SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen ved afskedsreceptionen. På vegne af SSF og mindretallet overrakte han nogle ord til den afgående profil fra Enhedslisten:

 

Kære Christian

 

Du har som formand modereret i Sydslesvigudvalget med det klare mål, at det er Sydslesvig og ikke det enkelte udvalgsmedlem, det handler om. Tak for det. Det synes vi er lykkedes langt henad vejen.

Du er af overbevisning socialistisk internationalist og sætter dig ind for menneskerettigheder world wide. I forhold til mindretalspolitik har du særligt interesseret dig for SSF’s arbejde i FUEN (Federal Union of European Nationalities) og SSW’s aktiviteter i EFA (European Free Alliance). Vi ved, der i Sydslesvigudvalget har hersket lidt forskellige holdninger til disse aktiviteter. Men heldigvis lykkedes det at få et mindre beløb til FUEN på bevillingen igen.

Vi i det danske mindretal er meget nationale. Det ligger ligesom i sagens natur. Vi er ikke udlandsdanskere, der har forladt vores fædreland for at prøve lykken et andet sted. Vi er historisk og kulturelt hjemmehørende danskere i Sydslesvig, der på et folkeretligt grundlag opretholder og fremmer forkærligheden til Danmark, dansk sprog og kultur. Den selvforståelse har du støttet. Mindretallets opgave eller mission er først og fremmest at pleje og forsvare dansk sprog og kultur i Sydslesvig via vore folkelige foreninger, dagtilbud, skoler, bibliotek, kirke og andre institutioner. Ikke vendt mod det tyske, men for vores egen skyld. For som vi er enige om er tenoren for vort arbejde: At ville de andre uden at opgive os selv.

At vi samtidig er i stand til at se ud over vores egen næsetip og – med udgangspunkt i grænselandets fredelige forhold mellem mindretal og flertal – inspirere til løsning af mindretalspolitiske udfordringer i de regioner i Europa, hvor parterne ikke har aftaler a la Bonn-København erklæringerne, er en forpligtelse, som såvel mindretallene og Danmark og Tyskland har.

Du har om nogen bakket op om mindretallets internationale arbejde, herunder FUENs europæiske borgerinitiativ Minority Safepack Initiative.

 

Kære Christian

Vi har ført mange gode samtaler om stort og småt. Du er gammel fagforeningsmand, og jeg har en fortid på arbejdsgiversiden. At vi begge har erfaringer fra den danske models forhandlings- og samarbejdskultur har, er jeg overbevist om, præget vores samarbejde positivt. Vi har omgås hinanden med en umiddelbar åbenhed, forståelse og respekt.

Det danske mindretal har sejret ad helvede til – godt! Kulturelt og politisk. Det har kun ladet sig gøre med støtten fra vort moderland og politikere som dig, der har engageret sig i vores danske arbejde og kamp for fredelig mellemfolkelig sameksistens.

SSF, SSW og hele det danske mindretal siger tak og ønsker dig god vind – også gerne fortsat sydover.