Nyheder

Mindretalsnetværk på besøg i Kroatien.

Mindretalsnetværk på besøg i Kroatien

I sidste uge var en delegation fra grænselandets Mindretalskompetencenetværk på besøg i Golubic i Kroatien. Her mødtes de med repræsentanter fra det serbiske mindretal i Kroatien og det kroatiske mindretal i Serbien. Mødet var en del af en konference med fokus på en “demokratiserings- og forsoningsproces” i de to lande, hvis forhold til hinanden på flere måder har været præget af konflikter. Netop på den baggrund deltog delegationen fra Mindretalskompetencenetværket.

For et af de store spørgsmål ved konferencen var, hvordan man efter konflikt og krig finder sammen og finder frem til en gensidig og fredelig mindretalspolitik. Her tjente det dansk-tyske grænseland, hvor fire mindretal lever fredeligt side om side med flertalsbefolkningerne, som eksempel. Deltagerne fik således indblik i, hvordan mindretallene holder fast i deres eget sprog, kultur og identitet, og samtidig er en berigende del af samfundet. De fik samtidig indblik i, hvordan mindretallene i Nord- og Sydslesvig er organiseret samt, hvilke forudsætninger der er afgørende for at skabe fundamentet til fredelig samliv. Her blev især Bonn-København-Erklæringerne med fokus på participation fremhævet. Muligheden for at kunne opbygge folkelige og politiske netværk, blev fastgjort som nogle af de afgørende elementer.

Det fremgik af konferencen, at situationen i Kroatien henholdsvis Serbien, på nogle områder kan sammenlignes med situationen i det dansk-tyske grænseland. For eksempel har det danske mindretal i Sydslesvig og det tyske mindretal i Nordslesvig begge moderlande (Kind States), hvilket det serbiske mindretal i Kroatien og det kroatiske mindretal i Serbien ligeledes har. Det betyder, at der fra moderlandenes side også ligger en interesse og forpligtelse i en konstruktiv mindretalspolitik. Der blev i den forbindelse fremhævet, at viljen til forsoning og samarbejde både skal være forankret i flertalsbefolkningerne så som i mindretallene. Samtidig blev der understreget, at processen i det dansk-tyske grænseland har været langstrakt. Forsoningsprocessen i det serbisk-kroatiske grænseland kommer utvivlsomt til at tage tid.

Konferencen i Kroatien var et optaktsarrangement. Som næste del besøger en delegation det dansk-tyske grænseland, hvor de får et førstehåndsindtryk af mindretalsmodellen i regionen.