Møde i Hovedstyrelsen: Billetsalg på dagsordenen.

Møde i Hovedstyrelsen: Billetsalg på dagsordenen

Tirsdag aften holdt SSFs Hovedstyrelse møde på Flensborghus. Det var det første efter årsskiftet, men udvalgets medlemmer tog straks fat, hvor de slap i 2023. På dagsordenen stod nemlig under punkt 7 “drøftelse af arrangementstilbud og mulighed for yderligere koordinering”. Det vakte debatlysten, og formanden for Flensborg By, Kristina Sukatus, lagde op til, at emnet bør tages op på distriktsplan. Det handlede for hende om at få mere indblik i, hvilke behov der er blandt medlemmerne. Forinden blev der drøftet, om SSF har for mange kulturtilbud, om mindretallets mange tilbud bør koordineres bedre, hvordan man får bedre fat i de unge og om tilbuddenes kvalitet. Under den omfattende debat, fremhævede kulturkonsulent Nina Lemcke, at udfordringen med at få teater- og koncertsalene fyldte, ikke kun rammer SSF. Derfor tales der i Danmark også om, at der under Corona er bortfaldet en hel generation, der ikke på samme måde er vant til at besøge kulturarrangementer. Til det sagde Nina, at der skal arbejdes på at få genoplivet lysten til at opleve kulturen. Samtidig understregede hun, at den kendsgerning ikke fritager nogen fra at se på, om ting kan gøres bedre. Derfor tages emnet også op blandt konsulenterne, i distrikterne og i udvalgene.