Nyheder

Møde i SSFs Hovedstyrelse.

Møde i SSFs Hovedstyrelse

SSFs Hovedstyrelse holdt tirsdag aften møde på Slesvighus. Her var der lagt op til omfattende orientering om, hvad SSFs faste udvalg arbejder med. Der var nemlig tre beretninger på dagsordenen. 
Først i rækken var Tim Frogier de Ponlevoy, formanden for Årsmødeudvalget. Han så tilbage på den solrige årsmødeweekend i juni 2023 og på det efterfølgende evalueringsmøde. Et emne på det møde var manglende reklame for årsmøderne på nogle af skolerne. For at gøre noget ved det, vil udvalget øge samarbejdet med Sydslesvigcrew. Desuden nævnte Tim, at Årsmøderne i 2024 kommer til at stå helt i Europeadas tegn.  
Næste i rækken af beretninger var Uwe Prühs, formand for SSFs Teater- og Koncertudvalg. Han kom blandt andet ind på, at der trods fremgang i antallet af publikum, stadig er ledige pladser til flere af forestillingerne. Udvalget arbejder på at rette op på det. For eksempel indføres et ungdomsabonnement (se side 4). 
Rosinen i pølseenden var Erik Fredens, formand for Billedsamlingsudvalget. Han kom i sin beretning blandt andet ind på flere donationer, som udvalget har fået. Erik kunne i den forbindelse berette, at samlingen er vokset til mere end 1000 værker. 
Forinden havde SSFs formand Gitte Hougaard-Werner i sin beretning udtalt, at SSFs Forretningsudvalg hen over efteråret 2023 og foråret 2024 vil tage initiativ til flere mindretalspolitiske møder af intern karakter. Det vil sige, at der inviteres til dialogmøder med ledelserne for de øvrige hovedorganisationer i mindretallet. Forretningsudvalget har desuden lagt op til, at der igen holdes møder med de faste udvalg i SSF.